Սլավոնական լեզուներ

Թվանիշ
Ժ.02.04
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Բանասիրական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Դիտել
Հայ-Ռուսական համալսարան Դիտել