Ռազմավարություն, օպերատիվ արվեստ, մարտավարություն

Թվանիշ
Ի.00.02
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Ռազմական