Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն