Անօրգանական քիմիա

Թվանիշ
Բ.00.01

Բ.00.01 -ը ներառում է Բ.00.02 – Վերլուծական քիմիա (Անօրգանական քիմիայի մասով)

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական, Քիմիական
Քննական ծրագիր