Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա

Թվանիշ
Գ.00.09
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Անասնաբուժական, Կենսաբանական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ Դիտել