Պողոսյան Ռուբիկ Հրաչիկի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների դոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-