Ֆիդանյան Լիանա Աշոտի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-