Մանուկյան Սամվել Արշալույսի, ՍոցիոլոգիականԳիտությունների թեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-