Դևրիկյան Վարդան Գևորգի, ԲանասիրականԳիտությունների դոկտոր