Բաղդասարյան Հասմիկ Գրիգորի, ԲանասիրականԳիտությունների դոկտոր