Գաբրիելյան Վարդուհի Գևորգի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-