Գրիգորյան Վաչագան Ռաֆիկի, ԲանասիրականԳիտությունների դոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ, Գավառի պետական համալսարան