Խաչատրյան Խաչատուր Աղավարդի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների դոկտոր