Կիրակոսյան Վիրաբ Գուրգենի, ՔիմիականԳիտությունների թեկնածու