Պետրոսյան Տիգրան Արայի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու