Ղազարյան Մարինե Դավթի, ԲանասիրականԳիտությունների թեկնածու