Դանիելյան Սաթենիկ Հովհաննես

Ընթացիկ պաշտոնը

Վրաստանի Բաթումի քաղաքի Ալեքսանդր Մանթաշյանցի անվան հայկական երիտասարդական և կրթամշակութային կենտրոնի մանկավարժ, Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, Կիրառական հոգեբանության ամբիոն