Հայրապետյան Քանաքարա Խաչիկի

Ընթացիկ պաշտոնը

Գավառի պետական համալսարանի որակի ապահովման բաժնի վարիչ, դասախոս, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, Նորագույն պատմության բաժին