Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Նոյ. 02 2023
Կրտսեր դպրոցականի ինքնագնահատման կարողության ձևավորման մանկավարժական պայմանները Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Նոյ. 02 2023
XIV դարի հայ մանրանկարիչ Ավագ Ծաղկողի արվեստը ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն ( ԺԷ.00.03 )
Հոկ. 20 2023
7-9-րդ դասարանների «Երկրաչափություն» առարկայի հարթաչափական հասկացությունների սահմանումների ուսուցման մեթոդիկա Երևանի պետական համալսարան Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Հոկ. 13 2023
Բաղադրյալ զարկերի մշակումը քվանտային տեխնոլոգիաների համար Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Հոկ. 12 2023
Եռաչափ ուլտրաձայնային հետազոտության հնարավորությունները վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների արդյունքների կանխատեսման համար T-աձև արգանդի խոռոչի անոմալիայի ժամանակ Մոր և մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական ինստիտուտ Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա ( ԺԴ.00.01 )
Հոկ. 11 2023
Կոնստանտին Օրբելյանի ստեղծագործությունը և գործունեությունը ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Երաժշտական արվեստ ( ԺԷ.00.02 )
Հոկ. 10 2023
Մակրո և միկրոաստիճաններով հիբրիդային մանիպուլյացիոն համակարգերի կառուցվածքային սինթեզը, մոդելավորումը և օպտիմալ նախագծումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Մեքենագիտություն ( Ե.02.01 )
Սեպ. 29 2023
Բազմառոտորային անօդաչու թռչող սարքերի խափանակայուն ավտոմատացված կառավարման համակարգի մշակումը Տակագի-Սուջենոյի ոչ հստակ տրամաբանության մեթոդով Եվրոպական համալսարան Ավտոմատացման համակարգեր ( Ե.13.02 )
Սեպ. 28 2023
Անգլերենի բժշկական ենթալեզվի ուսուցման հաղորդակցական ռազմավարությունները Երևանի պետական համալսարան Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Սեպ. 26 2023
Գերմանա-հայկական ընկերության հիմնադրումը և գործունեությունը 1914-2014թթ. Երևանի պետական համալսարան Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Սեպ. 22 2023
Տավուշի մարզի լանդշաֆտների արդի վիճակը և էկոլոգիական բարելավման ուղիները Երևանի պետական համալսարան Աշխարհագրություն ( ԻԴ.03.01 )
Սեպ. 20 2023
Նեմեսիոս Եմեսացու փիլիսոփայական հայացքները և դրանց ազդեցությունը միջնադարյան հայ փիլիսոփայական մտքի զարգացման վրա Երևանի պետական համալսարան Փիլիսոփայություն ( Թ.00.01 )
Սեպ. 20 2023
Ճշմարիտի հակոտնյա մտակառույցները իրավաքաղաքական խոսույթում Երևանի պետական համալսարան Փիլիսոփայություն ( Թ.00.01 )
Սեպ. 20 2023
Կիրճերում կազմավորվող մակաբացման ապարների բազմաստիճան լցակույտերի լարվածային վիճակի ծավալային ֆիզիկական մոդելավորումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Օգտակար հանածոների հանքա­վայրերի մշակում և շահագործում ( ԻԴ.02.01 )
Սեպ. 20 2023
Հայաստանի և Արցախի ֆլորաներում վայրի աճող, հողում և հիդրոպոնիկ պայմաններում աճեցվող ուրցադաղձ վայրի ռեհանաուրցանմանի (ZIZIPHORA CLINOPODIOIDES LAM.) հետազոտումը և ֆարմակոգնոստիկ գնահատումը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Դեղագիտություն ( ԺԵ.00.01 )