Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Դեկ. 22 2021
Կայուն ճարտարապետության խնդիրները ՀՀ ժամանակակից հասարակական շենքերի ճարտարապետության մեջ Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Ճարտարապետություն ( ԺԸ.00.01 )
Դեկ. 21 2021
Հարավային Անդրկովկասի ֆլորայի SALSOLOIDEAE ULBR. ենթաընտանիքի (ընտ. CHENOPODIACEAE VENT.) պալինոկարգաբանությունը ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.05 )
Դեկ. 18 2021
Ֆոտոնիկ կառուցվածքների գրառման և թեստավորման նոր եղանակներ, պիրոէլեկտրական օպտիկական սոլիտոնների գեներացում և միկրո- ու նանոմասնիկների ֆոտովոլտայիկ գերում Բեսելյան փնջի միջոցով ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Դեկ. 17 2021
Ֆազզ-թեստավորման արդյունավետությունը բարձրացնող մեթոդների մշակում և իրականացում Երևանի պետական համալսարան Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում ( Ե.13.04 )
Դեկ. 17 2021
Կանոնավոր արտահայտություններ՝ բազմաժապավեն վերջավոր ավտոմատների լեզուների համար Երևանի պետական համալսարան Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում ( Ե.13.04 )
Դեկ. 17 2021
Երիկամի փոխպատվաստման վիրաբուժական առանձնահատկությունները և հիվանդների կյանքի որակը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան ՈՒրոլոգիա ( ԺԴ.00.21 )
Դեկ. 17 2021
V-VIII դարերի հայ սրբախոսական գրականության պատմագիտական արժեքը ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն ( Է.00.05 )
Դեկ. 17 2021
Արմեն Մարտիրոսյանի բանաստեղծական աշխարհը Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Նորագույն շրջանի հայ գրականություն ( Ժ.01.02 )
Դեկ. 17 2021
Չար ոգիները հայ ժողովրդական զրույցներում. տեսակների դասակարգումն ըստ գործառույթների ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Բանահյուսություն ( Ժ.01.05 )
Դեկ. 16 2021
Հանրահաշվական կորերի և n-անկախ բազմությունների վերաբերյալ Երևանի պետական համալսարան Հաշվողական մաթեմատիկա ( Ա.01.07 )
Դեկ. 16 2021
Հողալկալիական մետաղների սիլիկատների ցածր ջերմաստիճանային սինթեզ ՀՀ ԳԱԱ Մ.Գ. Մանվելյանի անվան ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ Անօրգանական քիմիա ( Բ.00.01 )
Դեկ. 16 2021
Ներառական կրթության կառավարման առանձնահատկությունները ՀՀ հիմնական դպրոցում Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Դեկ. 16 2021
Հասարակագիտական առարկաները՝ որպես ավագ դպրոցականների հայրենասիրական դաստիարակության հիմք Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարան Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Դեկ. 15 2021
Մասնավոր մեղադրանքի գործերով վարույթի առանձնահատկությունները քրեական դատավարությունում Երևանի պետական համալսարան Դատական իրավունք ( ԺԲ.00.04 )
Դեկ. 14 2021
"Խելացի քաղաք" հայեցակարգը և XXI դարի քաղաքային տնտեսության կառավարման ռազմավարության հիմնախնդիրները (Երևան քաղաքի նյութերով) Հայ-Ռուսական համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )