Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Մարտ 21 2023
ՀՀ բանկային համակարգում ակտիվների որակի կարգավորման արդիականացում Հայ-Ռուսական համալսարան Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Մարտ 20 2023
Հայկական կավից պատրաստված կերամիկայի և մոդելային գինիների միջև փոխազդեցությունը Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա ( Գ.00.07 )
Մարտ 16 2023
Ֆիզիկայի հիմնարար սկզբունքները և մեթոդները որպես ավագ դպրոցում սովորողների ստեղծագործական մտածողության զարգացման միջոց Հայ-Ռուսական համալսարան Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Մարտ 16 2023
Աշխարհի պատկերի էական ասպեկտները Սերգեյ Փարաջանովի ստեղծագործության մեջ ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Թատերական արվեստ. կինոարվեստ, հեռուստատեսություն ( ԺԷ.00.01 )
Փետ. 28 2023
Պատժամիջոցների դերը գլոբալ և տարածաշրջանային քաղաքական գործընթացներում Երևանի պետական համալսարան Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ( ԻԳ.00.02 )
Փետ. 28 2023
Ընտրությունների ինստիտուտի կայացման առանձնահատկությունները ժողովրդավարացման գործընթացներում ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ( ԻԳ.00.02 )
Փետ. 27 2023
Լճային միջավայրի պատմությունը կենսաբազմազանության թեժ կետում․ Հայաստանի Սևանա լճից հոլոցեն նյութի պալեոկարպոլոգիական հետազոտություններ Երկրաբնապահպանություն ( ԻԴ.04.01 )
Փետ. 24 2023
ՀՀ արտաքին ռազմական քաղաքականությունն անվտանգության ապահովման համատեքստում Երևանի պետական համալսարան Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ( ԻԳ.00.02 )
Փետ. 24 2023
Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» զարգացման փորձը միջազգային անվտանգության ապահովման գործընթացի համատեքստում /քաղաքագիտական վերլուծություն/ Հայ-Ռուսական համալսարան Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ( ԻԳ.00.02 )
Փետ. 09 2023
Հայ Ավանդական օրորներ ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Երաժշտական արվեստ ( ԺԷ.00.02 )
Հնվ. 31 2023
Պատիկ հատման կետերի և GCn բազմությունների վերաբերյալ Երևանի պետական համալսարան Հաշվողական մաթեմատիկա ( Ա.01.07 )
Հնվ. 27 2023
ՀՀ բնակչության կենսամակարդակի աճի ուղիների տնտեսամաթեմատիկական գնահատումը Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում ( Ը.00.08 )
Հնվ. 27 2023
ՀՀ դրամավարկային քաղաքականության ցուցանիշների զգայունության տնտեսամաթեմատիկական վերլուծությունը Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում ( Ը.00.08 )
Հնվ. 27 2023
Կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքների օպտիկական բնութագրերի ուսումնասիրություն էլեկտրոն-ֆոնոն փոխազդեցության հաշվառմամբ Երևանի պետական համալսարան Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Հնվ. 23 2023
Խաղային մեթոդների արդիականացումը պրոբլեմային ուսուցման գործընթացում ռուսաց լեզվի դասերին դպրոցում Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )