Եղանակավորման իմաստաշարահյուսական միջոցները ժամանակակից ֆրանսիական լրագրային խոսույթում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ռոմանագերմանական լեզուներ
Ժ.02.07
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2023

Ընդդիմախոս Ռ.Ս. Մելիքսեթյանի կարծիքը
Ռ.Ս. Մելիքսեթյան (861.42 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Գ.Բաղդասարյանի կարծիքը
Հ.Գ.Բաղդասարյան (1.04 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս.Գ. Թադևոսյան (291.02 KB)