Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Դեկ. 28 2022
Հայաստանի գործոնը ռուս-թուրքական հարաբերությունների համատեքստում 1991-2015թթ. ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Դեկ. 26 2022
Թրումեն Կապոտեի ոչ ֆիկցիոնալ ստեղծագործությունների ժանրային ինքնատիպությունը Հայ-Ռուսական համալսարան Արտասահմանյան գրականություն ( Ժ.01.07 )
Դեկ. 26 2022
Մասնիկների ռեզոնանսային փոխազդեցությունը բարդ կառուցվածք ունեցող ալիքատարների հետ ՔԵՆԴԼ սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ Փնջերի ֆիզիկա և արագացուցչային տեխնիկա ( Ա.04.20 )
Դեկ. 26 2022
Հաշտարարության ինստիտուտը ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում Երևանի պետական համալսարան Դատական իրավունք ( ԺԲ.00.04 )
Դեկ. 26 2022
Սյունիքի համայնքներում կլաստերային մոդելի կիրառման և ճարտարապետատարածական կազմակերպման առանձնահատկությունները Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Ճարտարապետություն ( ԺԸ.00.01 )
Դեկ. 23 2022
Վարչարարության համաչափությունը մարդու իրավունքների երաշխավորման համատեքստում Երևանի պետական համալսարան Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Դեկ. 23 2022
Հովհաննես Միրզայան Վանանդեցու գրական ժառանգությունը ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ Հայ միջնադարյան և նոր գրականություն ( Ժ.01.01 )
Դեկ. 23 2022
Հարկային ծառայողների գործունեության գնահատման համակարգի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում Եվրոպական համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Դեկ. 23 2022
Իժերի թույնի ֆոսֆոլիպազ Ա2 և դեզինտեգրինների ազդեցության կենսաֆիզիկական ասպեկտները Երևանի պետական համալսարան Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա ( Գ.00.02 )
Դեկ. 23 2022
Թեղուտի մոլիբդենային խտանյութից բարձրջերմաստիճանային ինքնատարածվող սինթեզի եղանակով ֆերոմոլիբդենի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Մետալուրգիա ( Ե.16.02 )
Դեկ. 22 2022
20-րդ դարի 2-րդ կեսի անգլալեզու էմիգրանտական գրականությունը /Վլադիմիր Նաբոկով, Խալեդ Հոսեյնի/ Երևանի պետական համալսարան Արտասահմանյան գրականություն ( Ժ.01.07 )
Դեկ. 22 2022
Ներքին աուդիտի խնդիրները ռիսկերի բացահայտման և կանխման գործում Երևանի պետական համալսարան Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Դեկ. 22 2022
Բլազարների գերմանուշակագույն և ռենտգենյան հատկությունների ուսումնասիրություն ՀՀ ԳԱԱ Վ. Հ. Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադիտարան Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն ( Ա.03.02 )
Դեկ. 21 2022
Պետության և իրավունքի հիմնախնդիրները XIX դարի հայ մտածողների իրավաքաղաքական ուսմունքներում ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն ( ԺԲ.00.01 )
Դեկ. 21 2022
Ամերիկյան սոցիալական տպագիր գովազդի լեզվագործաբանական առանձնահատկությունները Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )