Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հուն. 02 2022
Օպերատիվ-հետախուզական գործունեությունը ՀՀ քրեական դատավարությունում ՌԴ ՆԳՆ Կրասնոդարի համալսարան Դատական իրավունք ( ԺԲ.00.04 )
Մարտ 17 2022
Քրեական գործերով իրավական օգնության, ներառյալ հանձնման վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման հիմնախնդիրները /համեմատական-իրավական վերլուծություն/ ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ Դատական իրավունք ( ԺԲ.00.04 )
Դեկ. 15 2021
Մասնավոր մեղադրանքի գործերով վարույթի առանձնահատկությունները քրեական դատավարությունում Երևանի պետական համալսարան Դատական իրավունք ( ԺԲ.00.04 )
Հուլ. 01 2021
Ընդդատության հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում Երևանի պետական համալսարան Դատական իրավունք ( ԺԲ.00.04 )
Հուլ. 01 2021
«EX OFFICIO» (գործի ի պաշտոնե քննության) սկզբունքի իրացումը վարչական դատավարությունում Երևանի պետական համալսարան Դատական իրավունք ( ԺԲ.00.04 )
Դեկ. 17 2020
Օրենքով պահպանվող գաղտնիքի պաշտպանության հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում Հայ-Ռուսական համալսարան Դատական իրավունք ( ԺԲ.00.04 )
Սեպ. 11 2020
Քրեական վարույթ նախաձեռնելու հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում Երևանի պետական համալսարան Դատական իրավունք ( ԺԲ.00.04 )
Հուլ. 16 2020
Վճռաբեկ վարույթի հիմնախնդիրները ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում Երևանի «Գլաձոր» համալսարան Դատական իրավունք ( ԺԲ.00.04 )
Հուլ. 02 2020
Բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցների կիրառման տեսական և գործնական հիմնահարցերը ՀՀ քրեական դատավարությունում Երևանի պետական համալսարան Դատական իրավունք ( ԺԲ.00.04 )
Ապրիլ 29 2019
Մինչդատական վարույթի նկատմամբ նախնական դատական վերահսկողության հիմնահարցերը ՀՀ քրեական դատավարությունում Երևանի պետական համալսարան Դատական իրավունք ( ԺԲ.00.04 )
Ապրիլ 29 2019
Անչափահասների գործերով վարույթի իրավական և տեսական հիմքերի զարգացումը ՀՀ քրեական դատավարության մինչդատական վարույթում Երևանի պետական համալսարան Դատական իրավունք ( ԺԲ.00.04 )
Նոյ. 16 2018
Էլեկտրոնային փաստաթղթի ձեռք բերման, ստուգման և գնահատման հիմնախնդիրները ՀՀ քրեադատավարական ապացուցման գործընթացում Հայ-Ռուսական համալսարան Դատական իրավունք ( ԺԲ.00.04 )
Հուն. 26 2017
Անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու օրինականության և հիմնավորվածության ապահովման հիմնախնդիրները Հայ-Ռուսական համալսարան Դատական իրավունք ( ԺԲ.00.04 )
Հուն. 26 2017
Մտավոր սեփականության իրավունքի պաշտպանության գործերով քննության դատավարական առանձնահատկությունները (համեմատկան-իրավական վերլուծության) Հայ-Ռուսական համալսարան Դատական իրավունք ( ԺԲ.00.04 )
Մարտ 17 2017
Վարույթին մասնակցությունը բացառող հանգամանքների քրեադատավարական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Հայ-Ռուսական համալսարան Դատական իրավունք ( ԺԲ.00.04 )