Կարդիոմիոցիտներում ռադիոլիգանդի խնամակցության ուսումնասիրման համակարգչային ծրագիր` ըստ Սկետչարդի կոորդինատների

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կենսաքիմիա
Գ.00.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2017

Հաստատված