Հանցակիցների քրեական պատասխանատվության առանձնահատկությունները

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք
ԺԲ.00.05
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված

2021

Ընդդիմախոս Ա․Հ․Հովհաննիսյանի կարծիքը
Ա․Հ․Հովհաննիսյան (1.65 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ Ոստիկանության կրթահամալիր (1.37 MB)
Ընդդիմախոս Ա․Ռ․Մարգարյանի կարծիքը
Ա․Ռ․Մարգարյան (1.92 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս.Պողոսյան (413.58 KB)