Համաչափ անհամասեռությունների դերը էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածման խնդիրներում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ռադիոֆիզիկա
Ա.04.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Առաջատար կազմակերպություն
Միջուկային հետազոտությունների միացյալ ինստիտուտ, Դուբնա
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Խ․Ներկարարյանի կարծիքը
Խ․Ներկարարյան (206.7 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Միջուկային հետազոտությունների միացյալ ինստիտուտ, Դուբնա (293.13 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ալլահվերդյանի կարծիքը
Ա.Ալլահվերդյան (102.47 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Մ.Դավթյան (604.41 KB)