Helicobacter Pylory համակցված գաստրոդուոդենալ հիվանդությամբ և ֆունկցիոնալ դիսպեպսիայով հոսպիտալացված երեխաների կլինիկական, Էնդոսկոպիկ, մորֆոլոգիական առանձնահատկությունները և Helicobacter Pylory կայունությունը հակաբիոտիկների նկատմամբ

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մանկաբուժություն
ԺԴ.00.06
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Պրոֆեսոր Ռ.Հ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն (310.73 KB)
Ընդդիմախոս Կ.Սիմոնյանի կարծիքը
Կ.Սիմոնյան (206.18 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Գեմիլյանի կարծիքը
Մ.Գեմիլյան (228.92 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Տ.Շահինյան (259.05 KB)