Ֆինանսական վերահսկողության հիմնախնդիրները ՀՀ բուհերում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Ընդդիմախոս Ա.Մ. Քթոյանի կարծիքը
Ա. Քթոյան (303.64 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ (483.15 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Ս.Սուքիասյանի կարծիքը
Ս. Սուքիասյան (322.01 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Պողոսյան (427.03 KB)
Նախկին պաշտպանություն

Թեմա՝ Ֆինանսական վերահսկողության հիմնախնդիրները ՀՀ բուհերում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու՝ Արմեն Ճուղուրյան

Հայցվող գիտական աստիճան՝ Գիտությունների թեկնածու

Մասնագիտություն՝ Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում՝ Ը.00.03

Թեման հաստատած կազմակերպություն՝ Հյուսիսային համալսարան

Խորհուրդ՝ Տնտեսագիտության (014)

Ընդդիմախոսներ՝ Սերգեյ ՍուքիասյանԱրմեն Քթոյան բեռնել բեռնել

Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ բեռնել

Պաշտպանության ամսաթիվ՝ 

Մերժում խորհրդում