Պողոսյան Աստղիկ Գևորգի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

Հայցորդ