ՀՀ բարձրագույն կրթության որակի ապահովման հիմնախնդիրների լուծման ուղիները կրթական բարեփոխումների համատեքստում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան (318.45 KB)
Ընդդիմախոս Ի.Կ. Կարապետյանի կարծիքը
Ի.Կ. Կարապետյան (440.24 KB)
Ընդդիմախոս Լ.Խ. Հայրապետյանի կարծիքը
Լ.Խ. Հայրապետյան (498.96 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Տ.Մովսիսյան (849.18 KB)