Կլիմայի գլոբալ փոփոխության պայմաններում ջրօգտագործման արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված նոր տեխնոլոգիաների մշակում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ջրատնտեսական համակարգեր և դրանց շահագործումը
Ե.23.05
Առաջատար կազմակերպություն
ՀՀ ՇՄՆ Հիդրոօդերևաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2024

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ՇՄՆ Հիդրոօդերևաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն (390.38 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Մարգարյանի կարծիքը
Ա.Մարգարյան (273.79 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Կարապետjանի կարծիքը
Հ.Կարապետjան (206.84 KB)

2023

Ատենախոսության սեղմագիրը
Է.Ավանեսյան (802.04 KB)