Հայաստանի գետերի հիդրոլոգիական ուսումնասիրությունների օպտիմալ դիտացանցի որոշումն և տեղաբաշխումը

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ջրատնտեսական համակարգեր և դրանց շահագործումը
Ե.23.05
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2024

Ընդդիմախոս Ա.Սարուխանյանի կարծիքը
Ա.Սարուխանյան (248.8 KB)
Ընդդիմախոս Գ.Վերանյանի կարծիքը
Գ.Վերանյան (193.06 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ (200.18 KB)

2023

Ատենախոսության սեղմագիրը
Է.Միսակյան (858.59 KB)