Տարբեր քվանտային կառուցվածքների գծային և ոչ գծային օպտիկական հատկությունները արտաքին դաշտերում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
Ա.04.10
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2024

Ընդդիմախոս Տ.Հակոբյանի կարծիքը
Տ.Հակոբյան (180.9 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Հարությունյանի կարծիքը
Վ.Հարությունյան (208.08 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ (212.13 KB)

2023

Ատենախոսության սեղմագիրը
Է.Հակոբյան (898.9 KB)