Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ

Թվանիշ
Ե.13.05
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Դիտել
Հայ-Ռուսական համալսարան Դիտել