Զալինյան Տիգրան Անդրանիկի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու