Սարգսյան Հայկ Արայի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների դոկտոր