Ինֆրակարմիր ճառագայթման մոդուլումն ու կլանումը գլանային համաչափությամբ միկրո և նանոմետրական կառուցվածքներում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ռադիոֆիզիկա
Ա.04.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2021

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ժ.Գևորգյանի կարծիքը
Ժ.Գևորգյան (190.6 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Մուրադյանի կարծիքը
Ա.Մուրադյան (223.71 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ (234.32 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Պարսամյան (920.57 KB)