Պարսամյան Հենրիկ Աշոտի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու