Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 15Ա/Կ հրամանը

Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 26.05.2022թ. հ. 9 որոշումը.

1. Տաթևիկ Հովհաննեսի Սարգսյանին - դեղագործություն

2. Վիրաբ Գուրգենի Կիրակոսյանին - դեղագործության

3. Զարուհի Ջիվանի Սարգսյանին - գրականագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի գիտական խորհրդի 30.05.2022թ. հ. 44/22 որոշումը.

1. Լիդա Լևիկի Աղաջանյանին - տնտեսագիտություն

2. Գրիգորի Սեյրանի Բաղրամյանին - տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի գիտական խորհրդի 13.05.2022թ. հ. 11 որոշումը.

1. Հրայր Մաքսիմի Մուրադյանին - տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի գիտական խորհրդի 17.05.2022թ. հ. 10 որոշումը.

1. Բելլա Արկադիի Գրիգորյանին - ագրոնոմիա

2. Արտակ Հենրիկի Գաբրիելյանին - պարենամթերքների տեխնոլոգիա մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի գիտական խորհրդի 25.05.2022թ. հ. 4 որոշումը.

1. Մարիա Մուշեղի Փաշայանին - դեղագործություն

2. Վարդուհի Հարությունի Պողոսյանին - բժշկագիտություն

3. Քնարիկ Վարդանի Գինոսյանին - բժշկագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 12.05.2022թ. հ. 13/3 որոշումը.

1. Նաիրա Պավլուշի Գրիգորյանին - մանկավարժություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Եվրոպական համալսարանի գիտական խորհրդի 31.05.2022թ. հ. 37 որոշումը.

1. Վահե Աշոտի Թորոսյանին - իրավագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Հայկական բժշկական ինստիտուտի գիտական խորհրդի 27.05.2022թ. հ. 71 որոշումը.

1. Գոհար Արտաշեսի Մկրտչյանին - լեզվաբանություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Files