Ադրբեջանի ժողովրդական և խորհրդային հանրապետությունների ստեղծումը և ադրբեջանցի էթնոսի կազմավորման գործընթացը 1920-1930-ական թթ.

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Համաշխարհային պատմություն
Է.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2024

Հաստատված

2023

Ընդդիմախոս Գ.Ստեփանյանի կարծիքը
Գ.Ստեփանյան (281.43 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (129.63 KB)
Ընդդիմախոս Գ.Այվազյանի կարծիքը
Գ.Այվազյան (142.07 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Հարությունյան (643.58 KB)