Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Սեպ. 09 2023
Տարբեր բնույթի տվիչների հետազոտումը կենսապատկերների կառուցման համար Երևանի պետական համալսարան Ռադիոֆիզիկա ( Ա.04.03 )
Դեկ. 10 2022
Միկրոալիքային մոտակա դաշտերի բաշխվածության հետազոտումը հեղուկ և կոմպոզիտային նյութերում Երևանի պետական համալսարան Ռադիոֆիզիկա ( Ա.04.03 )
Հոկ. 22 2022
Էլեկտրամագնիսական դաշտերի բաշխվածությունները անիզոտրոպ նանոչափական կառուցվածքներում Երևանի պետական համալսարան Ռադիոֆիզիկա ( Ա.04.03 )
Հուլ. 16 2022
Համաչափ անհամասեռությունների դերը էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածման խնդիրներում ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ Ռադիոֆիզիկա ( Ա.04.03 )
Մայ. 07 2022
Նանոկառուցվածքներում ալիքային դաշտերի արտապատկերումը ջերմաառաձգական ինդիկատորով մանրադիտակով Երևանի պետական համալսարան Ռադիոֆիզիկա ( Ա.04.03 )
Փետ. 12 2022
Կենսաազդանշանների հետազոտումը բարձր կարգի սպեկտրալ վերլուծության միջոցով Երևանի պետական համալսարան Ռադիոֆիզիկա ( Ա.04.03 )
Մայ. 29 2021
Ինֆրակարմիր ճառագայթման մոդուլումն ու կլանումը գլանային համաչափությամբ միկրո և նանոմետրական կառուցվածքներում Երևանի պետական համալսարան Ռադիոֆիզիկա ( Ա.04.03 )
Հուլ. 09 2019
Հզոր տեռահերցային ճառագայթման աղբյուրի ստեղծման հնարավորությունը գործող գծային արագացուցիչի հիման վրա Երևանի պետական համալսարան Ռադիոֆիզիկա ( Ա.04.03 )
Հուն. 15 2019
OFDM ազդանշանների ձևավորումը և մշակումը ռադարային կիրառությունների համար Երևանի պետական համալսարան Ռադիոֆիզիկա ( Ա.04.03 )
Հուն. 15 2019
Ռադիոհաճախային պլազմայի իմպեդանսի համաձայնեցման պրոցեսի կայունության ուսումնասիրումը Երևանի պետական համալսարան Ռադիոֆիզիկա ( Ա.04.03 )
Հուն. 11 2019
Ռելաքսացման պրոցեսները քվանտային դիպոլային ճառագայթիչ-մետաղական նանոկառուցվածքի համակարգերում Երևանի պետական համալսարան Ռադիոֆիզիկա ( Ա.04.03 )
Դեկ. 23 2017
Մակերևույթային պլազմոբնների տեղայնացման առանձնահատկությունները անհամասեռ մետաղական կառուցվածքներում Երևանի պետական համալսարան Ռադիոֆիզիկա ( Ա.04.03 )
Նոյ. 25 2017
Նանոթաղանթները գրանցման և արտապատկերման համակարգերում Երևանի պետական համալսարան Ռադիոֆիզիկա ( Ա.04.03 )
Հուն. 13 2017
Ռադիոաստղագիտական եղանակի կիրառումը որոշ ռադիոֆիզիկական խնդիրներում Երևանի պետական համալսարան Ռադիոֆիզիկա ( Ա.04.03 )
Հուն. 10 2017
Մակերևութային էլեկտրամագնիսական ալիքները պարբերական և բազմաշերտ կառուցվածքներում Երևանի պետական համալսարան Ռադիոֆիզիկա ( Ա.04.03 )